Floor 1 - ชั้น 1

พื้นที่ธุรกิจ B117 ชั้น 1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 22 ตร.ม. ราคา 28,000.- /เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B106 ชั้น1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 36 ตร.ม. ราคา 15,000.- /เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B130 ชั้น1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 200 ตร.ม. ราคา Call /เดือน

พื้นที่ธุรกิจ K3 ชั้น1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 9 ตร.ม. ราคา Call /เดือน

Floor 2 - ชั้น 2

พื้นที่ธุรกิจ B210 ชั้น 2 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 16 ตร.ม. ราคา Call/เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B204 ชั้น 2 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 16 ตร.ม. ราคา Call/เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B203 ชั้น 2 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 16 ตร.ม. ราคา Call/เดือน