Workshop Space Icon Park

พื้นที่ Workshop Space สำหรับ นักเรียน / นักศึกษา /

สำหรับ นักเรียน / นักศึกษา / นักธุกิจที่ต้องการพื้นที่ที่มีความคล่องตัว และความสะดวกสบายในการทำงาน

Floor 1 - ชั้น 1

พื้นที่ธุรกิจ B103 ชั้น 1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 21.80 ตร.ม. ราคา 28,000.- /เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B102 ชั้น 1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 25.20 ตร.ม. ราคา 28,000.- /เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B117 ชั้น 1 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 22 ตร.ม. ราคา 28,000.- /เดือน

Floor 2 - ชั้น 2

พื้นที่ธุรกิจ B203 ชั้น 2 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 16 ตร.ม. ราคา 4,500/เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B204 ชั้น 2 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 16 ตร.ม. ราคา Call/เดือน

Floor 3 - ชั้น 3

พื้นที่ธุรกิจ B301 ชั้น 3 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 48 ตร.ม. ราคา 15,000/เดือน

Floor 5 - ชั้น 5

พื้นที่ธุรกิจ B502 ชั้น 5 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 48 ตร.ม. ราคา 15,000/เดือน

Floor 6 - ชั้น 6

พื้นที่ธุรกิจ B603 (B) ชั้น 6 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 89 ตร.ม. ราคา 20,000/เดือน

พื้นที่ธุรกิจ B603 ชั้น 6 ไอคอนไอทีเชียงใหม่ พื้นที่รวม : 40 ตร.ม. ราคา 12,000/เดือน