ห้อง : B402
ชื่อร้าน : STAR RADIO 95.25
รายละเอียด : สถานีวิทยุ นาวมีเดีย STAR RADIO 95.25
เบอร์โทร : 052-005-295
Facebook : https://www.facebook.com/starradiothailand/
Line : @starradiothailand
www : https://www.starradiothailand.com/
สถานะออนไลน์ : ปกติ