ห้อง : B211
ชื่อร้าน : เพาเวอร์เน็ต &คอม
รายละเอียด : ซ่อมคอม PC, NB
เบอร์โทร : 084-986-3070
Facebook : https://www.facebook.com/sangvan.pigulworachai
Line : kengpowernet
www : -
สถานะออนไลน์ : ปกติ