ห้อง : B125-B126, B130
ชื่อร้าน : J.I.B. COMPUTER GROUP
รายละเอียด : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
เบอร์โทร : 090-651-0023
Facebook : https://www.facebook.com/jibicon/
Line : jib_icon
www : https://www.jib.co.th/
สถานะออนไลน์ : ปกติ