ห้อง : B110-B111
ชื่อร้าน : Radtech by Chiangmai CDR
รายละเอียด : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
เบอร์โทร : 053 - 287 257 / 081 - 568 2501
Facebook : https://www.facebook.com/ChiangmaiCDR/
Line : 0815682501
www : -
สถานะออนไลน์ : ปกติ